คณะหุ่นคุณรัตน์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,611
  684

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หุ่นกระบอก
คำอธิบาย :  หุ่นกระบอกส่วนหนึ่งจากทั้งหมด ๓๐๐ ตัว ของบ้านเครื่องคุณรัตน์ ในชื่อหุ่นคุณรัตน์
คำสำคัญ :   หุ่นกระบอก, หุ่น, การละเล่น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะหุ่นคุณรัตน์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สันติ สวนศรี, ฐิติมา ธรรมบำรุง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
126
ผู้เข้าชม
35,288
ดาวน์โหลด
33,199
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หุ่นกระบอก 5,611
การแสดงหุ่นกระบอก 625
การแสดงหุ่นกระบอก 604
การแสดงหุ่นกระบอก 600
การแสดงหุ่นกระบอก 597

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ผู้เชิดหุ่นกระบอก 17 มีนาคม 2563
ผู้เชิดหุ่นกระบอก 17 มีนาคม 2563
ผู้เชิดหุ่นกระบอก 17 มีนาคม 2563
ผู้เชิดหุ่นกระบอก 17 มีนาคม 2563
ผู้เชิดหุ่นกระบอก 17 มีนาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล