หุ่นกระบอก

4,388      634
 
Creative Commons License
หุ่นกระบอก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หุ่นกระบอก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หุ่นกระบอกส่วนหนึ่งจากทั้งหมด ๓๐๐ ตัว ของบ้านเครื่องคุณรัตน์ ในชื่อหุ่นคุณรัตน์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หุ่น, หุ่นกระบอก, การละเล่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์. (2561). หุ่นกระบอก, 2 กรกฎาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/100007
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์. (2561). "หุ่นกระบอก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/100007. (2 กรกฎาคม 2561)
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, คณะหุ่นคุณรัตน์. "หุ่นกระบอก". 2 กรกฎาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/100007.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หุ่นกระบอก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว