ฐิติมา ธรรมบำรุง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  13,473
  3,569

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โคมไฟจากกะลามะพร้่าว
คำอธิบาย :  โคมไฟระย้าจากกะลามะพร้าว
คำสำคัญ :   โคมไฟ, กะลามะพร้าว, Chandelier
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฐิติมา ธรรมบำรุง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล