ฐิติมา ธรรมบำรุง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,217
  3,196

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โคมไฟจากกะลามะพร้่าว
คำอธิบาย :  โคมไฟระย้าจากกะลามะพร้าว
คำสำคัญ :   โคมไฟ, กะลามะพร้าว, Chandelier
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ฐิติมา ธรรมบำรุง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
7,049
ผู้เข้าชม
349,968
ดาวน์โหลด
315,182
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โคมไฟจากกะลามะพร้่าว 4,217
ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence: DQ) 2,862
มหากฎบัตรแมกนา คาร์ต้า 2,394
กระด้ง 2,090
บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก 1,354

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แตงโมเหลือง 13 กันยายน 2564
หอยทอด 13 กันยายน 2564
แมว 13 กันยายน 2564
แมว 11 กันยายน 2564
อาหารเด็ก 11 กันยายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล