ศาลาแก้วกู่

ข้อมูลผลงาน

  566      1,630     
 
Creative Commons License
ศาลาแก้วกู่ is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศาลาแก้วกู่
คำอธิบาย :  ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก ตั้งอยู่ใน จ.หนองคาย คือพิพิทธภัณฑ์กลางแจ้งที่ภายในจัดแสดงรูปปั้นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งพระพุทธรูป เทวรูป รวมถึงรูปปั้นตามตำนาน คำสอน และความเชื่อพื้นบ้าน เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   ศาลาแก้วกู่, รูปปั้น, หนองคาย, พระพุทธรูป, เทวรูป, วัดแขก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ