ผ้าห่มนาง

ข้อมูลผลงาน

  438      357     
 
Creative Commons License
ผ้าห่มนาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผ้าห่มนาง
คำอธิบาย :  ผ้าห่มนาง สีม่วงผืนนี้เป็นลายเลื้อยโปร่งกว่า ซึ่งเป็นลายเก่าสมัย ร.๗ ที่ได้ลายต้นแบบจากของคุณหลวงราชพงษ์ ทางบ้านเครื่องคุณรัตน์ได้ขอแบบลายมาจากพี่ที่นับถือมาทำ ๔ ผืน นำมาปักตามต้นแบบแค่ครึ่งตัวของลายและต่อมาก็ปรับลาย พลิกลายซ้าย ขวา ต่างๆ จนเป็นที่เห็นนี้ ใช้ในเครื่องนางฟ้า หรือระบำเบ็ดเตล็ด หรือตัวเอกในละครต่างๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, บ้านเครื่องคุณรัตน์, ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   โขนละคร, นาฏศิลป์, ผ้าห่มนาง, เครื่องแต่งกาย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ