ป้อมพระสุเมรุ

1,646      715
 
Creative Commons License
ป้อมพระสุเมรุ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ป้อมพระสุเมรุ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ป้อมพระสุเมรุ เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ป้อมพระสุเมรุ, ป้อม, ป้อมปราการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2558). ป้อมพระสุเมรุ, 29 มีนาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2558). "ป้อมพระสุเมรุ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110. (29 มีนาคม 2558)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "ป้อมพระสุเมรุ". 29 มีนาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/110.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ป้อมพระสุเมรุ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว