กระด้ง

2,551      1,957
 
Creative Commons License
กระด้ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระด้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กระด้ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่อนข้าวหรือตากเมล็ดพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังใช้รองในการทำขนมหรือจากอาหาร ตัวกระด้งทำมาจากไม้ไผ่
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน, หัตถกรรม, งานสาน, กระด้ง, เครื่องจักรสาน, ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2560). กระด้ง, 31 ธันวาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80120
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2560). "กระด้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80120. (31 ธันวาคม 2560)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "กระด้ง". 31 ธันวาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80120.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระด้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว