บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก

2,516      1,314
 
Creative Commons License
บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ตักน้ำในบ่อน้ำบาดาลด้วยถังน้ำที่ใช้รอกแบบโบราณ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก, บ่อน้ำบาดาล, บ่อน้ำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก, 4 กุมภาพันธ์ 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84924
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2561). "บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84924. (4 กุมภาพันธ์ 2561)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก". 4 กุมภาพันธ์ 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/84924.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บ่อน้ำบาดาลแบบชักรอก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว