เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ

1,894      748
 
Creative Commons License
เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชุดแต่งกายโบราณของหญิงชาวจีน โดยชุดในภาพดังกล่าวถูกจัดแสดงภายใน British Museum กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จีน, เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม, ชุดแต่งกายโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2558). เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ, 7 พฤษภาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/358
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2558). "เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/358. (7 พฤษภาคม 2558)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ". 7 พฤษภาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/358.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เครื่องแต่งกายชาวจีนโบราณ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว