ภราดร ชินสอน

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  16,487
  771

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561
คำอธิบาย :  สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้จากลิ้งค์นี้ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติที่มาจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106035 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 2 ประวัติและประเภทของต้นเทียน https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106036 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การต้มเทียน การฟั้นเทียน การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106037 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 4 การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ (การต้มผึ้ง) https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106038 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 5 การทำลายเทียนของต้นเทียนแบบติดพิมพ์ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106039 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 6 การแกะลายเทียนแบบติดพิมพ์ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106040 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การทำต้นเทียนแบบแกะสลัก https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106041 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561 https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106042 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 9 การเตรียมขบวนแห่เทียน สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106043 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561 https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106044 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯ https://oer.lear.i.th/search_detail/result/106045
คำสำคัญ :   แห่เทียนพรรษา, ประเพณี, อุบลราชธานี, เทียนพรรษา, ติดพิมพ์, ต้มผึ้ง, ขบวนแห่, การแสดง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   The Team 1990
เจ้าของผลงานร่วม :   วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, ภราดร ชินสอน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
315
ผู้เข้าชม
66,106
ดาวน์โหลด
34,873
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561 16,487
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติที่มาจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,569
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯ 2,009
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561 1,824
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 2 ประวัติและประเภทของต้นเทียน 1,751

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯ 1 ตุลาคม 2561
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561 1 ตุลาคม 2561
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 9 การเตรียมขบวนแห่เทียน สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 1 ตุลาคม 2561
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561 1 ตุลาคม 2561
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การทำต้นเทียนแบบแกะสลัก 1 ตุลาคม 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561 16,487 771
2 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติที่มาจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2,569 1,144
3 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯ 2,009 786
4 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561 1,824 511
5 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 2 ประวัติและประเภทของต้นเทียน 1,751 438
6 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การทำต้นเทียนแบบแกะสลัก 1,612 385
7 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 9 การเตรียมขบวนแห่เทียน สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว 1,484 355
8 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การต้มเทียน การฟั้นเทียน การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ 1,327 282
9 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 5 การทำลายเทียนของต้นเทียนแบบติดพิมพ์ 1,177 359
10 ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 6 การแกะลายเทียนแบบติดพิมพ์ 1,154 286