ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561

ข้อมูลผลงาน

  1,599      167     
 
Creative Commons License
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561
คำอธิบาย :  สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้จากลิ้งค์นี้

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติที่มาจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106035

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 2 ประวัติและประเภทของต้นเทียน
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106036

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การต้มเทียน การฟั้นเทียน การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106037

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 4 การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ (การต้มผึ้ง)
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106038

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 5 การทำลายเทียนของต้นเทียนแบบติดพิมพ์
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106039

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 6 การแกะลายเทียนแบบติดพิมพ์
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106040

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การทำต้นเทียนแบบแกะสลัก
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106041

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106042

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 9 การเตรียมขบวนแห่เทียน สัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106043

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106044

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106045
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  The Team 1990
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, ภราดร ชินสอน
คำสำคัญ :   อุบลราชธานี, แห่เทียนพรรษา, ติดพิมพ์, ต้มผึ้ง, ประเพณี, เทียนพรรษา, ขบวนแห่, การแสดง
URL :   https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (402.35 MB)