ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561

1,901      547
 
Creative Commons License
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้จากลิ้งค์นี้ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 1 ประวัติที่มาจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่เทียนพรรษาhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/106035ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 2 ประวัติและประเภทของต้นเทียนhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/106036ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 3 การต้มเทียน การฟั้นเทียน การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106037ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 4 การทำต้นเทียนแบบติดพิมพ์ (การต้มผึ้ง)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106038ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 5 การทำลายเทียนของต้นเทียนแบบติดพิมพ์https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106039ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 6 การแกะลายเทียนแบบติดพิมพ์https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106040ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 7 การทำต้นเทียนแบบแกะสลักhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/106041ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106042ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 9 การเตรียมขบวนแห่เทียน สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/106043ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 10 ชมขบวนแห่เทียนพรรษา พ.ศ.2561https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106044ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 11 ชมการแสดงแสงสีเสียง เกิดแต่อุบลฯhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/106045
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แห่เทียนพรรษา, ติดพิมพ์, ต้มผึ้ง, ขบวนแห่, เทียนพรรษา, การแสดง, อุบลราชธานี, ประเพณี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : The Team 1990
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, ภราดร ชินสอน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.youtube.com/channel/UCS08XKzSOm9dejzdr7TtI9Q
URL :
:
The Team 1990, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, ภราดร ชินสอน. (2561). ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561, 1 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106042
The Team 1990, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, ภราดร ชินสอน. (2561). "ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106042. (1 ตุลาคม 2561)
The Team 1990, วุฒิชาติ บุญเจนวรกิจ, ภราดร ชินสอน. "ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561". 1 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/106042.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ตอนที่ 8 การทำต้นเทียนโบราณ - พิธีเปิดงานแห่เทียน ปี พ.ศ.2561

ไม่พบข้อมูลการรีวิว