นิศารัตน์ เอกรักษา

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,523
  472

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #2
คำอธิบาย :  การนำด้ายที่แห้งแล้วมาตัดแบ่งเป็นไส้เทียน พร้อมทำให้ไส้มีกลิ่นหอม
คำสำคัญ :   เครื่องหอม, งานทำมือ, เทียน, เทียนอบขนม, เครื่องหอมไทยเดิม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   อรรคภพ ทองตะนาว
เจ้าของผลงานร่วม :   ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม, สันติ สวนศรี, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1,147
ผู้เข้าชม
200,918
ดาวน์โหลด
227,988
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #2 12,523
โคมผัด 4,129
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน เพลงพื้นบ้านเล่าเรื่องตุ๊กตาชาววัง 3,296
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน กระบวนการทำตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ 3,296
หุ่นเจ้าจีน 2,825

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หุ่นเจ้าจีน 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าจีน 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าจีน 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าเขมร 12 มิถุนายน 2563
หุ่นเจ้าเขมร 12 มิถุนายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ 43 54
2 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ 44 62
3 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ 44 60
4 หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ 44 82
5 หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ 44 39
6 หอศิลปวัฒนธรรม เมืองเชียงใหม่ 45 57
7 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ 45 62
8 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ 46 88
9 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ 46 58
10 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เมืองเชียงใหม่ 46 61