หุ่นเจ้าจีน

430      1,053
 
Creative Commons License
หุ่นเจ้าจีน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หุ่นเจ้าจีน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หุ่นเจ้าจีน ใช้ในเรื่องพระอภัยมณี ตอน ศึก 9 ทัพ โดยหุ่นที่ใช้เป็นสามารถใช้ได้หลายเรื่อง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หุ่น, การละเล่น, การแสดงพื้นบ้าน, หุ่นตัวพระ, เจ้าจีน, พระอภัยมณี, หุ่นกระบอก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : หุ่นครูรัตน์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, บ้านเครื่องครูรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
หุ่นครูรัตน์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, บ้านเครื่องครูรัตน์. (2563). หุ่นเจ้าจีน, 12 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184060
หุ่นครูรัตน์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, บ้านเครื่องครูรัตน์. (2563). "หุ่นเจ้าจีน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184060. (12 มิถุนายน 2563)
หุ่นครูรัตน์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, บ้านเครื่องครูรัตน์. "หุ่นเจ้าจีน". 12 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/184060.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,532)

รีวิว : หุ่นเจ้าจีน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว