บ้านเครื่องครูรัตน์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,336
  469

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1
คำอธิบาย :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง ของ คณะกรณ์กัญจนรัตน์ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง ของงานการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒ วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครโดยในช่วงแรกเป็นการแนะนำผู้แสดงและการแสดงความยินดีต่อครูวิโรจน์ ในการได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ
คำสำคัญ :   การแสดงพื้นบ้าน, ลิเกทรงเครื่อง, พระอภัยมณี, หลงรูปนางละเวง, การแสดง, ลิเก, ศิลปินแห่งชาติ, ผู้แสดง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, บ้านเครื่องครูรัตน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
458
ผู้เข้าชม
112,733
ดาวน์โหลด
112,247
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1 8,336
หุ่นเจ้าจีน 7,688
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 3,580
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 1,533
การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 4 922

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 14 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล