การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1

7,320      447
 
Creative Commons License
การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแสดงลิเกทรงเครื่อง ของ คณะกรณ์กัญจนรัตน์ เรื่อง พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง ของงานการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๒ วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครโดยในช่วงแรกเป็นการแนะนำผู้แสดงและการแสดงความยินดีต่อครูวิโรจน์ ในการได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปินแห่งชาติ, การแสดง, ลิเกทรงเครื่อง, ผู้แสดง, ลิเก, หลงรูปนางละเวง, การแสดงพื้นบ้าน, พระอภัยมณี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะกรณ์กัญจนรัตน์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, บ้านเครื่องครูรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะกรณ์กัญจนรัตน์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, บ้านเครื่องครูรัตน์. (2563). การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1, 11 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179210
คณะกรณ์กัญจนรัตน์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, บ้านเครื่องครูรัตน์. (2563). "การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179210. (11 เมษายน 2563)
คณะกรณ์กัญจนรัตน์, สันติ สวนศรี, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์, บ้านเครื่องครูรัตน์. "การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1". 11 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179210.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแสดงลิเกทรงเครื่อง ช่วงที่ 1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว