สุรชัย เพชรวงษ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,080
  1,329

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง
คำอธิบาย :  ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง
คำสำคัญ :   ขนมปำ, ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง, ขนมหวาน, ของว่าง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุรชัย เพชรวงษ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
23
ผู้เข้าชม
13,203
ดาวน์โหลด
18,600
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง 3,080
แม่ค้ากำลังทำขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง 992
มะยมเชื่อม 985
ขนมหวานที่ตลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 952
ขนมฝักบัว 899

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
แคนตาลูปผ่าซีก 21 มิถุนายน 2559
ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง 21 มิถุนายน 2559
ขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิง 21 มิถุนายน 2559
มะยมเชื่อม 21 มิถุนายน 2559
แม่ค้ากำลังทำขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง 21 มิถุนายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล