ขนมเผือกทอด เห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอด

ข้อมูลผลงาน

  344      534     
 
Creative Commons License
ขนมเผือกทอด เห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ขนมเผือกทอด เห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอด
คำอธิบาย :  ขนมเผือกทอดใช้เผือกหั่นเป็นเส้นเล็ก นำลงไปคลุกในแป้งแล้วนำไปทอด เป็นอาหารว่างสำหรับทานเล่น

เห็ดนางฟ้าชุบแป้งทอด เป็นการนำเห็ดนางฟ้ามาคลุกในแป้งแล้วนำไปทอด เป็นอาหารว่างสำหรับทานเล่นเช่นกัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สุรชัย เพชรวงษ์
คำสำคัญ :   ของว่าง, ขนมเผือกทอด, อาหารว่าง, ขนมประเภททอด, ของทานเล่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (41.98 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง