ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง

2,798      1,294
 
Creative Commons License
ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ของว่าง, ขนมปำ, ขนมหวาน, ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรชัย เพชรวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรชัย เพชรวงษ์. (2559). ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง, 21 มิถุนายน 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26745
สุรชัย เพชรวงษ์. (2559). "ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26745. (21 มิถุนายน 2559)
สุรชัย เพชรวงษ์. "ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง". 21 มิถุนายน 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/26745.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,258)
จำนวนผู้เข้าชม (1,892)
จำนวนผู้เข้าชม (1,843)

รีวิว : ขนมปำ ขนมพื้นเมือง จ.พัทลุง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว