ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,398
  3,742

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
คำอธิบาย :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116102\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116081\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.2https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116082\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116083\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116084\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.5https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116085\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.6https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116086\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.7https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116089\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.8https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116091\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.9https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116092\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.10https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116093\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.11https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116094\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.12https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116095\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.13https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116096\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.14https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116097\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.15https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116098\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.16https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116099\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.17https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116100\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.18https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116101
คำสำคัญ :   ห้องสมุดต้นฉบับ, ของเก่า, หนังสือเก่า, แผนที่, กรุงเทพ, ธนบุรี, 2430, 1249
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
43
ผู้เข้าชม
29,522
ดาวน์โหลด
30,259
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 9,398
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 4,159
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1 1,057
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.4 944
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3 689

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ช้อน ในสมัยรัชกาลที่ 5 22 กรกฎาคม 2563
ช้อน ในสมัยรัชกาลที่ 5 22 กรกฎาคม 2563
ภาพการแสดงสินค้า เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่สวนลุมพินี ในยุค 2495 16 กรกฎาคม 2563
ภาพการแสดงสินค้า เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่สวนลุมพินี ในยุค 2495 16 กรกฎาคม 2563
ภาพการแสดงสินค้า เนื่องในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่สวนลุมพินี ในยุค 2495 16 กรกฎาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 9,398 3,742
2 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 4,159 2,174
3 แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1 1,057 1,330
4 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.4 944 1,273
5 แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3 689 811
6 แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4 676 919
7 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดนวลนรดิศ 619 887
8 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.8 508 928
9 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1 501 797
10 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1.3 496 750