แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)

5,852      3,092
 
Creative Commons License
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รวมแผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430)แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116116แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116103แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1.1https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116104แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1.2https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116105แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1.3https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116106แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.2https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116107แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.3https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116108แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.4https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116109แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.6https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116110แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.7https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116111แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.8https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116112แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.9https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116113แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดบางกะบัวhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/116114แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดนวลนรดิศhttps://oer.learn.in.th/search_detail/result/116115
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือเก่า, กรุงเทพ, แผนที่, ของเก่า, 1249, ห้องสมุดต้นฉบับ, ธนบุรี, 2430
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2562). แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle), 8 กุมภาพันธ์ 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116116
ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2562). "แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116116. (8 กุมภาพันธ์ 2562)
ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. "แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)". 8 กุมภาพันธ์ 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116116.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว