แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)

ข้อมูลผลงาน

  2,908      1,258     
 
Creative Commons License
แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
คำอธิบาย :  รวมแผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430)

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116116

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116103

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1.1
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116104

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1.2
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116105

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.1.3
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116106

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.2
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116107

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.3
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116108

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.4
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116109

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.6
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116110

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.7
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116111

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.8
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116112

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.9
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116113

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดบางกะบัว
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116114

แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) วัดนวลนรดิศ
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116115
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คำสำคัญ :   2430, ธนบุรี, หนังสือเก่า, แผนที่, 1249, ห้องสมุดต้นฉบับ, กรุงเทพ, ของเก่า
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (377.88 MB)