ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,420
  3,744

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
คำอธิบาย :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116102\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116081\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.2https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116082\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116083\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116084\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.5https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116085\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.6https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116086\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.7https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116089\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.8https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116091\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.9https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116092\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.10https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116093\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.11https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116094\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.12https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116095\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.13https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116096\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.14https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116097\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.15https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116098\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.16https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116099\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.17https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116100\แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.18https://oer.lear.i.th/search_detail/result/116101
คำสำคัญ :   ห้องสมุดต้นฉบับ, ของเก่า, หนังสือเก่า, แผนที่, กรุงเทพ, ธนบุรี, 2430, 1249
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 9,420 3,744
2 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) 4,160 2,175
3 รถบรรทุกซุง ที่อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พ.ศ.2506 2,555 936
4 สมุดภาพเมืองระนอง 2,010 400
5 ชาวพุทธใส่บาตรแด่พระสงฆ์ทุกเช้า 1,470 1,044
6 สมุดภาพสระบุรี 1,092 298
7 แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1 1,057 1,332
8 แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) NO.4 946 1,275
9 พระสงฆ์ผู้อาวุโสสอนหนังสือบาลีแก่พระสงฆ์ 893 850
10 คำนำหนังสือพุทธจริยา แต่งโดยพระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445) 881 737