แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)

17,510      5,289
 
Creative Commons License
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116102แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116081แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.2https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116082แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116083แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116084แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.5https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116085แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.6https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116086แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.7https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116089แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.8https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116091แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.9https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116092แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.10https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116093แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.11https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116094แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.12https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116095แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.13https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116096แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.14https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116097แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.15https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116098แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.16https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116099แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.17https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116100แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.18https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116101
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือเก่า, ห้องสมุดต้นฉบับ, กรุงเทพ, ธนบุรี, 2430, ของเก่า, 1249, แผนที่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2562). แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle), 8 กุมภาพันธ์ 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116102
ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. (2562). "แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116102. (8 กุมภาพันธ์ 2562)
ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ, ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์. "แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)". 8 กุมภาพันธ์ 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116102.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว