แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)

ข้อมูลผลงาน

  5,761      2,749     
 
Creative Commons License
แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
คำอธิบาย :  แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) รวมทุกแผ่น(zip fle)
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116102

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.1
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116081

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.2
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116082

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.3
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116083

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.4
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116084

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.5
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116085

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.6
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116086

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.7
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116089

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.8
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116091

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.9
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116092

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.10
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116093

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.11
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116094

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.12
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116095

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.13
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116096

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.14
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116097

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.15
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116098

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.16
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116099

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.17
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116100

แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.1249 (พ.ศ.2430) No.18
https://oer.learn.in.th/search_detail/result/116101
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ห้องสมุดสำนักพิมพ์ต้นฉบับ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
คำสำคัญ :   ของเก่า, แผนที่, 2430, 1249, ธนบุรี, หนังสือเก่า, ห้องสมุดต้นฉบับ, กรุงเทพ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (326.55 MB)