ภัทราวุธ จึงเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  543     6,596

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, สิม, อีสาน, วัดวังไฮ, บ้านวังไฮ, คำเตย, นครพนม, การสร้างสิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, แบบสถาปัตยกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภัทราวุธ จึงเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ 543 6,596
2 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 172 66
3 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 166 92
4 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 140 70
5 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 140 60
6 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 119 58
7 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 115 66
8 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 111 50
9 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 107 79
10 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 104 52