ภัทราวุธ จึงเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,711
  12,085

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, สิม, อีสาน, วัดวังไฮ, บ้านวังไฮ, คำเตย, นครพนม, การสร้างสิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, แบบสถาปัตยกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภัทราวุธ จึงเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ 1,711 12,085
2 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 339 122
3 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 336 124
4 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 310 90
5 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 304 126
6 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 299 112
7 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 290 129
8 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 259 105
9 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 254 106
10 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 241 86