แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ

817      7,658
 
Creative Commons License
แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อีสาน, แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, แบบสถาปัตยกรรม, การสร้างสิม, บ้านวังไฮ, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, คำเตย, สิม, วัดวังไฮ, อุโบสถ, นครพนม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภัทราวุธ จึงเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, 23 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160394
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). "แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160394. (23 พฤศจิกายน 2562)
ภัทราวุธ จึงเจริญ. "แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ". 23 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160394.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (10,978)
จำนวนผู้เข้าชม (8,154)
จำนวนผู้เข้าชม (5,979)

รีวิว : แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว