ภัทราวุธ จึงเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  886     7,860

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, สิม, อีสาน, วัดวังไฮ, บ้านวังไฮ, คำเตย, นครพนม, การสร้างสิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, แบบสถาปัตยกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภัทราวุธ จึงเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 79 42
2 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 75 46
3 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 73 52
4 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 82 52
5 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 82 53
6 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 88 53
7 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 65 54
8 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 77 55
9 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 75 55
10 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 90 56