แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ

191      84
 
Creative Commons License
แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แบบโครงสร้าง 3 มิติ สิมวัดวังไฮ บ้านวังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การสร้างสิม, อุโบสถ, บ้านวังไฮ, แบบโครงสร้าง 3 มิติ, คำเตย, อีสาน, วัดวังไฮ, แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ, สิม, นครพนม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภัทราวุธ จึงเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ, 24 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160406
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). "แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160406. (24 พฤศจิกายน 2562)
ภัทราวุธ จึงเจริญ. "แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ". 24 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160406.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว