ภัทราวุธ จึงเจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,113
  8,864

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ, อุโบสถ, สิม, อีสาน, วัดวังไฮ, บ้านวังไฮ, คำเตย, นครพนม, การสร้างสิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, แบบสถาปัตยกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ภัทราวุธ จึงเจริญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดวังไฮ 1,113 8,864
2 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 252 118
3 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 251 96
4 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 217 110
5 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 216 84
6 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 195 109
7 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 184 102
8 แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ 180 92
9 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 175 100
10 แบบโครงสร้าง 3 มิติ ของสิมวัดวังไฮ 173 91