วีระเชษฐ์ จรรยากูล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,315
  375

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า
คำอธิบาย :  บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
คำสำคัญ :   สขร., ข้อมูลข่าวสารของราชการ, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, oic.go.th
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วีระเชษฐ์ จรรยากูล
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานทั้งหมด
196
ผู้เข้าชม
42,961
ดาวน์โหลด
33,755
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า 1,315
ฉันยังไม่อนุญาต 551
ดูอย่างเดียวนะ 516
ของผมมี อย.ครับ 514
ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 500

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กลัวบ้านพัง 21 พฤศจิกายน 2563
แอบดูครูกับลูก 21 พฤศจิกายน 2563
อยากรู้ว่าใครไล่ 21 พฤศจิกายน 2563
เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน 21 พฤศจิกายน 2563
คุณไม่เว้นระยะทางสังคม 21 พฤศจิกายน 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล