ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า

9,453      791
 
Creative Commons License
ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, สขร., พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, oic.go.th, ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วีระเชษฐ์ จรรยากูล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4932-nstda-oic-knowledge
URL :
:
วีระเชษฐ์ จรรยากูล, สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (2560). ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า, 14 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59867
วีระเชษฐ์ จรรยากูล, สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. (2560). "ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59867. (14 พฤษภาคม 2560)
วีระเชษฐ์ จรรยากูล, สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. "ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า". 14 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/59867.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว