แอบดูครูกับลูก

280      150
 
Creative Commons License
แอบดูครูกับลูก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แอบดูครูกับลูก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, oic, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540, oic.go.th, สขร.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วีระเชษฐ์ จรรยากูล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, กรณีศึกษา, กฎหมาย ระเบียบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/th/nstda-oic/4932-nstda-oic-knowledge
URL :
:
วีระเชษฐ์ จรรยากูล. (2563). แอบดูครูกับลูก, 21 พฤศจิกายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217194
วีระเชษฐ์ จรรยากูล. (2563). "แอบดูครูกับลูก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217194. (21 พฤศจิกายน 2563)
วีระเชษฐ์ จรรยากูล. "แอบดูครูกับลูก". 21 พฤศจิกายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/217194.


รีวิว : แอบดูครูกับลูก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว