สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,857
  1,198

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6
คำอธิบาย :  เรื่อง การคูณแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เล่มที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนคิดเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วในเรื่องการคูณ จำนวนทั้งหมด 36 ชุด ประกอบด้วย การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของสิบ มี 6 ชุด การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก มี 20 ชุด และการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก มี 10 ชุด ใช้เวลาชุดละ 5 นาที
คำสำคัญ :   การคิดเลขเร็ว, การคูณ, คณิตศาสตร์, ประถม3
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, แผนการสอน, หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
102
ผู้เข้าชม
56,801
ดาวน์โหลด
51,389
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 6 6,857
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 7 2,282
คู่มือการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2,212
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 6 2,054
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 3 1,968

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การลบ 15 กันยายน 2563
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การหาร 15 กันยายน 2563
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การบวก 15 กันยายน 2563
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การคูณ 15 กันยายน 2563
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2 30 กรกฎาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
11 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3 1,236 247
12 เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 5 1,200 565
13 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 7 1,191 258
14 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 5 1,012 273
15 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4 976 265
16 คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การลบ 865 1,077
17 เฉลยคำตอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 803 242
18 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 785 216
19 คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การบวก 754 19,740
20 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 722 255