แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2

629      530
 
Creative Commons License
แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการคิดคำนวณที่ได้ผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็วตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ความสามารถนักเรียนชั้น ป.2 - ป.3
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การบวก ลบ คูณ หารระคน, การลบ, การคูณ, การบวก, ประถมศึกษาปีที่ 2 - 3, การคูณ หารระคน, การบวก ลบระคน, การหาร, คณิตศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.2, ป.3, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แผนการสอน, แบบฝึกหัด
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2, 30 กรกฎาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186719
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). "แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186719. (30 กรกฎาคม 2563)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. "แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2". 30 กรกฎาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/186719.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2

ไม่พบข้อมูลการรีวิว