เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2

ข้อมูลผลงาน

  16      14     
 
Creative Commons License
เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เฉลยแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2
คำอธิบาย :  เฉลยคำตอบแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 - 3
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   การบวก ลบระคน, การลบ, การหาร, การคูณ, คณิตศาสตร์, ประถมศึกษาปีที่ 2 - 3, การคูณ หารระคน, การบวก, การบวก ลบ คูณ หารระคน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แบบฝึกหัด, แผนการสอน

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.22 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง