ผ้าห่มนางนารายณ์

808      787
 
Creative Commons License
ผ้าห่มนางนารายณ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ผ้าห่มนางนารายณ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ผ้าห่มนางนารายณ์ สีม่วงเป็นลายพิเศษสมัย ร.๕ ใช้สำหรับนางนารายณ์ในโขนตอนนิ้วเพชร นางนารายณ์ปราบนนทุกข์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องแต่งกาย, โขนละคร, นาฏศิลป์, ผ้าห่ม, ผ้าห่มนาง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, บ้านเครื่องคุณรัตน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, บ้านเครื่องคุณรัตน์. (2561). ผ้าห่มนางนารายณ์, 3 กรกฎาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/100003
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, บ้านเครื่องคุณรัตน์. (2561). "ผ้าห่มนางนารายณ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/100003. (3 กรกฎาคม 2561)
วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, ฐิติมา ธรรมบำรุง, สันติ สวนศรี, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, บ้านเครื่องคุณรัตน์. "ผ้าห่มนางนารายณ์". 3 กรกฎาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/100003.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผ้าห่มนางนารายณ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว