กิน - ใช้ สมุนไพร 4.0 ให้ปลอดภัย (6 ก.ย. 60)

428      322
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : กิน - ใช้ สมุนไพร 4.0 ให้ปลอดภัย (6 ก.ย. 60)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ยารักษาโรค, Thai PBS, สมุนไพร, ยา, รู้เท่ารู้ทัน, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, รักษาโรค, สมุนไพรไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.youtube.com/watch?v=MwdW82NY2G8&list=PLRS4T4F2sF1qSrm9GFlXwGySYRrVbw9NZ
URL :
:
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. (2561). กิน - ใช้ สมุนไพร 4.0 ให้ปลอดภัย (6 ก.ย. 60), 18 กรกฎาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/101970
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. (2561). "กิน - ใช้ สมุนไพร 4.0 ให้ปลอดภัย (6 ก.ย. 60)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/101970. (18 กรกฎาคม 2561)
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS. "กิน - ใช้ สมุนไพร 4.0 ให้ปลอดภัย (6 ก.ย. 60)". 18 กรกฎาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/101970.


รีวิว : กิน - ใช้ สมุนไพร 4.0 ให้ปลอดภัย (6 ก.ย. 60)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว