สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  10,405
  791

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หนังสือหัวใจของแผ่นดิน
คำอธิบาย :  หนังสือหัวใจของแผ่นดิน
คำสำคัญ :   หนังสือหัวใจของแผ่นดิน, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ, หนังสือที่ระลึก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, เอกสารจดหมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล