รู้เท่ารู้ทัน - โรคตาขี้เกียจ (24 เม.ย. 61)

ข้อมูลผลงาน

  708      299     
 
Creative Commons License
รู้เท่ารู้ทัน - โรคตาขี้เกียจ (24 เม.ย. 61) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  รู้เท่ารู้ทัน - โรคตาขี้เกียจ (24 เม.ย. 61)
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
คำสำคัญ :   สาเหตุ, โรคตาขี้เกียจ, สายตา, ตา, การมองเห็น, การป้องกัน, Thai PBS, Lazy eye, สุขภาพ, ความผิดปกติ, อาการ, ข่าว, สถานีโทรทัศน์ Thai PBS, โรค, รู้เท่ารู้ทัน
URL :   https://www.youtube.com/watch?v=MwdW82NY2G8&list=PLRS4T4F2sF1qSrm9GFlXwGySYRrVbw9NZ
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip