เห็ดปะการัง

273      134
 
Creative Commons License
เห็ดปะการัง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : เห็ดปะการัง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เห็ดปะการัง มีรูปร่างคล้ายกับปะการังในทะเล ซึ่งแตกต่างจากจากดอกเห็ดทั่วไปที่เรารู้จักกัน โดยดอกเห็ดมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ลักษณะดอกอ่อน จะมีขอบสีขาวและนุ่มๆเหมาะที่จะนำมารับประทาน ดอกแก่ ลักษณะเป็น สีน้ำตาลอ่อน จะค่อนข้างเหนียว ตรงบริเวณที่เคยเกิดเห็ดปลวกจะมีเห็ดปะการังเกิดตามมา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เห็ดปะการัง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. (2561). เห็ดปะการัง, 10 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103887
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. (2561). "เห็ดปะการัง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103887. (10 มิถุนายน 2565)
พเยีย ตียาพันธ์, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ. "เห็ดปะการัง". 10 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103887.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (4,830)
จำนวนผู้เข้าชม (640)
จำนวนผู้เข้าชม (627)

รีวิว : เห็ดปะการัง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว