สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน

ข้อมูลผลงาน

  1,026      641     
 
Creative Commons License
สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน
คำอธิบาย :  เรียนรู้ตำนานเก่าแก่ของชุมชนท่าเตียนผ่านการเล่าเรื่องด้วยสมุดภาพ พร้อมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยศิลปะ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
คำสำคัญ :   ยักษ์วัดโพธิ์-วัดอรุณฯ, สมุดภาพระบายสี, มิวเซียมสยาม, ชุมชนท่าเตียน, ตำนานท่าเตียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, รูปภาพ, แบบฝึกหัด

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (11.90 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (2.02 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง