สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน

3,261      2,039
 
Creative Commons License
สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรียนรู้ตำนานเก่าแก่ของชุมชนท่าเตียนผ่านการเล่าเรื่องด้วยสมุดภาพ พร้อมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยศิลปะ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชุมชนท่าเตียน, สมุดภาพระบายสี, ตำนานท่าเตียน, ยักษ์วัดโพธิ์-วัดอรุณฯ, มิวเซียมสยาม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แบบฝึกหัด, รูปภาพ, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน, 23 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104077
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104077. (23 สิงหาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน". 23 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104077.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สมุดภาพระบายสี เรื่องเล่าตำนานท่าเตียน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว