สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  25,596
  452

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี
คำอธิบาย :  ธรรมจักรและกวางหมอบเป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์แทนปางปฐมเทศนา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก การค้นพบธรรมจักรหลายชิ้นในรัฐทวารวดีแถบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณเมืองโบราณนครปฐมแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวทวารวดี
คำสำคัญ :   ใบความรู้, โบราณวัตถุ, พุทธศาสนา, ความเชื่อ, ทวารวดี, สื่อเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ธรรมจักร, รูปเคารพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
1,015
ผู้เข้าชม
386,787
ดาวน์โหลด
721,885
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี 25,596
Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 15,838
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 9,913
Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน 6,428
Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง 6,184

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สูจิบัตรนิทรรศการ หวยแหลกแตกประเด็นคนเล่นหวย 23 พฤศจิกายน 2564
Clip art อาคารตึกห้างไนติงเกล 23 พฤศจิกายน 2564
Clip art ร้านค้าตึกแถว 5 พฤศจิกายน 2564
Clip art ตึกมิวเซียมสยาม 5 พฤศจิกายน 2564
Clip art พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 5 พฤศจิกายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี 25,596 452
2 Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 15,838 5,233
3 นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 9,913 7,607
4 Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน 6,428 294,263
5 Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง 6,184 11,844
6 Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ 5,938 13,216
7 สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ 5,395 8,952
8 Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ 5,192 8,980
9 ขวานสำริด ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 4,517 1,742
10 Clip art: ภาพวาดรูปต้มยำกุ้ง 4,399 1,028