สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  11,680
  4,852

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก
คำอธิบาย :  ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงทรงดัดแปลงรูปแบบตัวอักษรมาจากเขมรซึ่งได้รับอิทธิพลจากอักษรอินเดียใต้แบบปัลลวะมาอีกทอดหนึ่ง
คำสำคัญ :   Clip art, ภาพวาด, มิวเซียมสยาม, สื่อเรียนรู้, หลักศิลาจารึก, อักษรไทย, พ่อขุนรามคำแหง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
988
ผู้เข้าชม
284,911
ดาวน์โหลด
639,350
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 11,680
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 8,650
Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน 5,299
Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ 4,988
Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง 4,648

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
น้ำแข็งไส วัฒนธรรมคลายร้อนแบบหวานๆ เย็นๆ 11 มิถุนายน 2564
คลิป VDO มิวเซียมใต้ดิน @ สถานีสนามไชย 11 มิถุนายน 2564
ครัวซองต์ไม่ได้มีต้นกำเนิดจากฝรั่งเศส 11 มิถุนายน 2564
หลักฐานชั้นต้นที่ขุดค้นพบใต้ดินบริเวณมิวเซียมสยาม 11 มิถุนายน 2564
ความนิยมหมูกรอบของคนไทย 11 มิถุนายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 11,680 4,852
2 นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 8,650 7,275
3 Clip art การ์ตูนแสดงเครื่องแต่งกายประเทศต่างๆ ในอาเซียน 5,299 293,736
4 Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ 4,988 11,252
5 Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคกลาง 4,648 11,115
6 สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ 4,438 7,665
7 Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ 4,059 8,638
8 Clip art ชุดเครื่องแต่งกายชุดไทยผู้หญิง 3,432 2,500
9 Clip art: ภาพวาดรูปต้มยำกุ้ง 3,329 848
10 ลูกข่างซีดี เรียนรู้พลังงานจลน์ 3,220 604