Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ

5,847      9,136
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เรือนไทยล้านนา โดยทั่วไปเรียกเรือนไทยยวน เรือนไม้ที่มีกาแลเป็นส่วนประดับบนยอดจั่วหลังคาเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ลักษณะเรือนมีใต้ถุนสูง นิยมสร้างเป็นเรือนแฝดด้วยไม้สักเพราะหาง่ายในท้องถิ่น มุงหลังคาด้วยกระเบื้องไม้ หรือแป้นเกล็ด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มิวเซียมสยาม, ปัจจัยสี่, ภูมิปัญญา, สื่อเรียนรู้, แป้นเกล็ด, บ้านไทย, ภาพวาด, เรือนแบบล้านนา, กาแล, ที่อยู่อาศัย, ภาพวาดระบายสี, Clip art, เรือนไทยภาคเหนือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ, 29 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109410
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109410. (29 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ". 29 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/109410.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (17,033)
จำนวนผู้เข้าชม (13,698)

รีวิว : Clip art ภาพวาดเรือนไทยภาคเหนือ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว