Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ

8,651      18,089
 
Creative Commons License
Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีชาวบ้านจัดประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณียิงจรวดไทยขอฝน ซึ่งถือว่าเป็น ฮีต (จารีต) และเป็นงานบุญสำคัญของชาวอีสานทั่วทั้งภูมิภาคไม่ได้จำกัดเฉพาะจังหวัดยโสธร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Clip art, ฮีต, ภาพวาด, สื่อเรียนรู้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ภาพระบายสี, พิธีขอฝน, ประเพณี, สุวรรณภูมิ, มิวเซียมสยาม, บุญบั้งไฟ, พิธีกรรม, ความเชื่อพื้นบ้าน, ประเพณีอีสาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ, 24 ตุลาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108462
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108462. (24 ตุลาคม 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ". 24 ตุลาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/108462.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Clip art ภาพวาดการแห่บั้งไฟ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว