สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  47,075
  824

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี
คำอธิบาย :  ธรรมจักรและกวางหมอบเป็นรูปเคารพในพุทธศาสนาเชิงสัญลักษณ์แทนปางปฐมเทศนา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก การค้นพบธรรมจักรหลายชิ้นในรัฐทวารวดีแถบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณเมืองโบราณนครปฐมแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวทวารวดี
คำสำคัญ :   ใบความรู้, โบราณวัตถุ, พุทธศาสนา, ความเชื่อ, ทวารวดี, สื่อเรียนรู้, มิวเซียมสยาม, ธรรมจักร, รูปเคารพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน
ผลงานทั้งหมด
1,053
ผู้เข้าชม
620,358
ดาวน์โหลด
909,138
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ใบความรู้ ธรรมจักรและกวางหมอบ โบราณวัตถุสำคัญสมัยทวารวดี 47,075
Clip art: ภาพวาดรูปหลักศิลาจารึก 22,146
นิทรรศการ Know How ชาวนา นักค้นคว้าแห่งท้องทุ่ง : ขั้นตอนการวาดการ์ตูนรูปควาย 12,555
ความเชื่อโบราณ : ปักตะไคร้ไล่ฝน ไม่ได้จำกัดไว้ให้สาวพรหมจรรย์เท่านั้น! 9,968
ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน? 9,656

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
จีนใช้ ไทยยืม 4 กรกฎาคม 2565
VDO วีดิโอสั้นทำนองเพลงแร็ป เล่าเรื่องสถาปัตยกรรมตึกมิวเซียมสยาม 4 กรกฎาคม 2565
ส้มตำมาจากไหน? 4 กรกฎาคม 2565
ปัญญากรีก-โรมัน 4 กรกฎาคม 2565
VDO สั้นทำนองเพลงแร็ป เล่าเรื่องประวัติศาสตร์พื้นที่มิวเซียมสยาม 4 กรกฎาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 VDO สั้นทำนองเพลงแร็ป เล่าเรื่องประวัติศาสตร์พื้นที่มิวเซียมสยาม 1 0
2 VDO วีดิโอสั้นทำนองเพลงแร็ป เล่าเรื่องสถาปัตยกรรมตึกมิวเซียมสยาม 1 0
3 VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม 49 44
4 เราเวียนเทียนกันทำไม? 54 24
5 Human Library ตอนที่ 1: ธุรกิจน้ำอบนางลอย 58 24
6 จีนใช้ ไทยยืม 59 12
7 ทำไมต้องมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ? 64 24
8 Human Library ตอนที่ 2 : ธุรกิจร้านธงร่มโพธิ์ 66 22
9 ปัญญากรีก-โรมัน 72 12
10 นิทรรศการปริศนาแห่งลูกปัด : ภาพบอร์ดในนิทรรศการ 75 60