สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ

7,840      11,026
 
Creative Commons License
สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บุญบั้งไฟเป็นประเพณีบุญสำคัญที่เชื่อมโยงกับนิทานพื้นบ้านเรื่องพญาแถนหรือเทพผู้สร้างน้ำฝน ชาวลาวในภาคอีสานและประเทศลาวจัดประเพณีในช่วงก่อนการเริ่มต้นของฤดูเพาะปลูกในเดือน 6 (แบบจันทรคติ) ชาวบ้านจะสร้างบั้งไฟด้วยไม้ไผ่ เติมดินปืนอัดจนเต็มกระบอก และจุดบั้งไฟให้ขึ้นไปบนท้องฟ้า เพื่อเป็นสัญญาณเตือนขอน้ำฝนจากพญาแถน วิธีใช้สมุด ใช้นิ้วดีดสมุดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บุญบั้งไฟ, สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว, สื่อการเรียนรู้, พญาแถน, นิทานพื้นบ้าน, มิวเซียมสยาม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ, 27 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91704
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2561). "สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91704. (27 เมษายน 2561)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ". 27 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/91704.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สมุดพลิกภาพเคลื่อนไหว เรื่อง บุญบั้งไฟ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว