ลูกตาลบนยอดตาล

766      357
 
Creative Commons License
ลูกตาลบนยอดตาล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลูกตาลบนยอดตาล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ลูกตาลหลายทะลายบนยอดตาล
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นตาล, วิเศษชัยชาญ, วิเศษ, อ่างทอง, ลูกตาล, ตาล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชัยชนะ ปทุมานนท์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชัยชนะ ปทุมานนท์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง. (2561). ลูกตาลบนยอดตาล, 26 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104326
ชัยชนะ ปทุมานนท์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง. (2561). "ลูกตาลบนยอดตาล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104326. (26 สิงหาคม 2561)
ชัยชนะ ปทุมานนท์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง. "ลูกตาลบนยอดตาล". 26 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104326.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,571)

รีวิว : ลูกตาลบนยอดตาล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว