ทิพรัตน์ คงแสงทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  12,466
  927

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก
คำอธิบาย :  เป็น vdo clip เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก ที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
คำสำคัญ :   ขนมไทย, เกสรลำเจียก, ต้นลำเจียก, ลำเจียก, อ่างทอง, วิเศษชัยชาญ, ต้นไม้, ดอกลำเจียก, ขนมเกสรลำเจียก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   มาลี แววเพ็ชร
เจ้าของผลงานร่วม :   ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สาวิตรี แตงนิ่ม, อริศรา ร่มโพธิ์ชี, ธนิศา คงการุณ, ทรัพย์สิน วงษ์ศรีทา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
141
ผู้เข้าชม
59,727
ดาวน์โหลด
57,233
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
VDO เล่าเรื่องที่มาของขนมเกสรลำเจียก 12,466
ลูกตาลบนยอดตาล 1,651
การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก 1,534
VDO สอนวิธีทำขนมเกสรลำเจียก 1,283
ดอกลำเจียกที่แห้งแล้ว 1,113

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO การปีนต้นตาล 22 พฤษภาคม 2562
ขนมจาวตาลเชื่อม 30 พฤศจิกายน 2561
มีการใส่น้ำตาล แล้วเคี่ยวไปจนเข้าเนื้อ 30 พฤศจิกายน 2561
จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย 30 พฤศจิกายน 2561
จาวตาลเริ่มเปลี่ยนสี 30 พฤศจิกายน 2561
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล