การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก

1,289      537
 
Creative Commons License
การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : clip สั้นๆ แสดงขั้นตอนกวนไส้ขนมลำเจียก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขนมไทย, กวนไส้, ขนมเกสรลำเจียก, ลำเจียก, อ่างทอง, เกสรลำเจียก, วิเศษชัยชาญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทิพรัตน์ คงแสงทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มาลี แววเพ็ชร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มาลี แววเพ็ชร. (2561). การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก, 12 มกราคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80749
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มาลี แววเพ็ชร. (2561). "การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80749. (12 มกราคม 2561)
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, มาลี แววเพ็ชร. "การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก". 12 มกราคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/80749.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,546)
จำนวนผู้เข้าชม (3,318)

รีวิว : การกวนไส้ขนมเกสรลำเจียก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว