จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย

252      268
 
Creative Commons License
จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : จาวตาลเชื่อม, งอกตาล, ขนม, อ่างทอง, ขนมไทย, วิเศษชัยชาญ, ลูกตาล, จาวตาล, ตาล, วิเศษ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทิพรัตน์ คงแสงทอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2561). จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย, 30 พฤศจิกายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111457
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2561). "จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111457. (30 พฤศจิกายน 2561)
ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. "จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย". 30 พฤศจิกายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/111457.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,380)
จำนวนผู้เข้าชม (5,377)

รีวิว : จาวตาลที่น้ำตาลเริ่มเข้าเนื้อ สีเริ่มสวย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว