การเก็บตาลอ่อน

293      383
 
Creative Commons License
การเก็บตาลอ่อน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเก็บตาลอ่อน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เมื่อปีนไปถึงยอดตาล ก็ทำการเก็บลูกตาล ซึ่งเป็นตาลอ่อน เพื่อนำมาทำขนมและทานสด
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิเศษไชยชาญ, ลูกตาล, วิเศษชัยชาญ, ต้นตาล, อ่างทอง, วิเศษ, ตาล, ตาลอ่อน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชัยชนะ ปทุมานนท์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชัยชนะ ปทุมานนท์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ. (2561). การเก็บตาลอ่อน, 3 กันยายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104524
ชัยชนะ ปทุมานนท์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ. (2561). "การเก็บตาลอ่อน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104524. (3 กันยายน 2561)
ชัยชนะ ปทุมานนท์, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ทิพรัตน์ คงแสงทอง, สกลสิทธิ์ สิงห์โตอาจ. "การเก็บตาลอ่อน". 3 กันยายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/104524.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเก็บตาลอ่อน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว